Преводи на енглески језик ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ И ЛИКВИДАЦИЈИ БАНАКА И ДРУШТАВА ЗА ОСИГУРАЊЕ, ЗАКОНА О ОСИГУРАЊУ ДЕПОЗИТА и ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА и пречишћених текстова ЗАКОНА О БАНКАМА, ЗАКОНА О НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ И ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА доступни су претплатницима на појединачне прописе на енглеском језику и претплатницима на целу базу „Прописи на енглеском језику“, која се налази у оквиру Правно-информационог система РС.
У истој бази могу се пронаћи преводи на енглески језик ЗАКОНА О ЕНЕРГЕТИЦИ, ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИЈИ, ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПОТРОШАЧА и ЗАКОНА О ЗАПОШЉАВАЊУ СТРАНАЦА, као и пречишћени текстови ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ, ЗАКОНА О РАДУ и ЗАКОНА О СТЕЧАЈУ.
Правно-информациони систем РС успостављен је 1. јануара 2014. на веб адреси http://www.pravno-informacioni-sistem.rs, а његово вођење поверено је ЈП Службени гласник.