Претражи овај блог

четвртак, 1. март 2012.

Нова база на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа

29. Фебруар 2012.

Нова база – СУДСКА ПРАКСА, од четвртка 1. марта 2012. на Гласниковом Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

Осим службених гласила РС за текућу годину, Регистра и текстова важећих прописа и архива службених гласила, корисницима ће од сада на Порталу бити доступне и одлуке Европског суда за људска права, Уставног суда, судова опште и посебне надлежности.

Нова база обухвата:

·     Релевантне, актуелне и ажурне судске одлуке Европског суда за људска права, Уставног суда, судова опште и посебне надлежности и др.

·     Судске одлуке објављене у „Службеном гласнику РС“, билтенима, Гласниковим књигама и другим штампаним и електронским издањима.

·     Из текста судске одлуке директан приступ свим прописима битним за њено доношење, тј. оригиналном „Службеном гласнику РС“ у коме су прописи објављени.

·     Стандардно и напредно претраживање по великом броју критеријума: правна област, правна материја, врста суда, ознака и број акта, речи и изрази у називу, речи и изрази у тексту одлуке и др.

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА : http://www.e-glasnik.rs/

Портал службених гласила Републике Србије и база прописа
ОЛАКШАНО КРЕТАЊЕ КРОЗ ПРАВНИ СИСТЕМ НАШЕ ДРЖАВЕ
Портал Службеног гласника – гарант аутентичних и тачних правних информација

Јавном предузећу Службени гласник поверено је обављање делатности која је установљена Уставом и Законом о објављивању закона и других прописа и општих аката и о издавању „Службеног гласника Републике Србије“. 

Традиција објављивања службених новина, дуга готово 200 година, обавезује као што обавезују и стратешки утврђени правци државе у вези са регулаторном реформом и информационим друштвом. Своју улогу посредника између државе и грађана Србије у правном систему и законодавном процесу Гласник настоји да обави с високим степеном свести о важности правнe информацијe, која мора да буде службена, аутентична, тачна, ажурна и лако доступна.

У том циљу, Гласник је у претходне две године развио и имплементирао напредна програмска решења за пријем, језичку и графичку обраду прописа, огласа у вези с јавним набавкама и других текстова који се објављују у службеним гласилима Републике Србије, као и за њихово публиковање, у штампаном и електронском облику, и дистрибуцију/десеминацију до свих оних који примењују прописе. Читав процес одвија се кроз јединствен информациони систем, који је обезбедио 30 одсто ефикасније обављање посла и потпуну контролу над сваком фазом рада, што своди могућност људске погрешке на минимум. Међутим, најважнија предност овог система јесте полуаутоматско публиковање прописа/службених гласила, у штампаном и електронском облику, и њихова апсолутна идентичност, јер потичу из истог извора.

Компатибилност Гласниковог информационог система с програмским решењима која се имплементирају у Влади, Народној скупштини и другим органима државне управе омогућила је повезивање ових система, што ће значајно унапредити сам законодавни процес.

Портал службених гласила Републике Србије и база прописа јесте резултат и последња тачка Гласниковог јединственог информационог система, његов јавни део, који, осим издања службених гласила за текућу годину, садржи и Регистар и текстове важећих прописа и општих аката и архиве службених гласила. Овако централизован извор правних информација пружа низ могућности и олакшава кретање кроз правни ситем наше државе, а пре свега гарантује аутентичност и тачност прописа и других правних информација, како државним органима, привредним друштвима и другим правним субјектима, тако и свим грађанима Србије. Значај Портала огледа се и у томе што он већ сада испуњава захтеве које је држава поставила у својим стратешким документима у вези са регулаторном реформом и информационим друштвом, а у процесу придруживања Европској унији. Гласник на овај начин доприноси и циљевима које је поставила држава – спроводи принцип транспарентности, гарантује правну сигурност и омогућује лак приступ прописима, у складу са новим технологијама.

Истовремено, извршено је и систематично дигитално складиштење, чување и стављање на располагање јавности грађе коју ЈП Службени гласник поседује, а која је од националног и државног значаја.

Реализацијом пројекта „Дигитализација српских службених новина од 1813. до 2013. године“, ове базе постаће неисцрпан и незаобилазан извор за правну, политичку, економску и културну историју наше земље.

КОРИСНИЧКИ СЕРВИС+381 11 3060300
servis@slglasnik.com
ПРЕТПЛАТА+381 11 3060369
pretplata@slglasnik.com

Нема коментара:

Постави коментар