Претражи овај блог

петак, 26. јул 2013.

НАШ ПОГЛЕД НА ЕВРОПУ - приредио Маринко Вучинић


Расправa о односу Србије и Европе није обележила само нашу новију историју већ се она одвија у пуном интензитету и данас, на почетку друге деценије двадесет првог века. О том односу се незаобилазно расправља на свим нивоима нашег савременог политичког и друштвеног живота. Ток дискусије се одвија између две крајности: од потпуне негације тежњи за прикључивање Европи, а самим тим и постојања наше европске традиције, до некритичког глорификовања европских процеса, и то без стварног увида у ограничавајуће историјске и друштвене околности. Појам европеизације у нашим приликама блиско је повезан с процесима модернизације Србије. Они се могу посматрати као синоними у нашем државном и политичком развоју. Често се пренебрегавају тешке и ограничавајуће околности које су пратиле, а прате и данас наше процесе европеизације и модернизације. Може се чути већ

овештала фраза да смо ми увек били Европа и да се то једноставно, и самим собом, подразумева, те зато није ни потребно учествовати у процесу европских интеграција, нити афирмисати постојање наше европске традиције. Овако структуриран однос само је израз наше дубоке политичке подељености на проевропске и антиевропске снаге, а при томе сва релевантна истраживања јавног мњења јасно показују да је већина грађана Србије опредељена за Европу. И у томе је највећа противречност између нашег односа према Европи и самог процеса европских интеграција.

* * *

Текстови у овом зборнику обједињени су с циљем да укажу на само део различитих мишљења о Европи насталих између два светска рата, као и на постојање традиције разматрања различитих аспеката европског уједињења. На овај начин се открива наше богато интелектуално наслеђе које има веома велики значај и за данашње разумевање актуелних токова европских интеграција. У текстовима се јасно огледује да се у том периоду одвијала озбиљна политичка и научна дебата о Европи и историјским и политичким изазовима у којима се она тада налазила. Многи проблеми и питања, који се отварају читањем текстова, остају у нашем фокусу и данас. У томе и јесте вредност традиције – у непрестаној тежњи да се покажу изворишта наше политичке мисли која није у правом светлу афирмисана и изнета на увид јавности. Ова хрестоматија управо реафирмише део наше политичке традиције који се односи и на наше савремено поимање и схватање Европе. На тај начин се показује да су наша европска опредељења много дубља и комплекснија од пригодних политичких флоскула и изборних парола.

НАШ ПОГЛЕД НА ЕВРОПУ 
 приредио Маринко Вучинић
прво издање, 2013, 16 х 24 цм, 192 стр., броширан повез, ћирилица
ISBN: 978-86-519-0900-2 
1.080,00 РСД

среда, 24. јул 2013.

ЛИТЕРАТУРА И ОПАСНОСТ - Горан Коруновић

Рукопис Горана Коруновића под насловом Литература и опасност сачињен је од кратког уводног текста и девет компаративно устројених огледа о српским, хрватским и бугарским писцима XX века, у широком распону од Владислава Петковића Диса, Пеје Јаворова, Иве Андрића и Мирослава Крлеже, до Зорана Ферића, Веселина Марковића и Милана Милишића.

Пре подразумевајући него методолошки развијено образлажући компаратисти-чки приступ одабраним ауторима, односно модерној и савременој књижевности јужнословенског круга, Горан Коруновић као тежиште свог акрибичног, теоријски обавештеног и интерпретативно разуђеног писања, чини се, користи „интердисциплинарну оптику и појачану самосвест о сопственим идеолошким предубеђењима и поетичким преференцијама“, с акцентом на односу књижевности и филозофије као оној „танкој граници“ која од тумача тражи „излазак из сигурности“ и ступање у подручје које је означено самим насловом рукописа и које читаоца позива на учешће у наговештеној и, ваља рећи, највећим делом и успело оствареној херменеутичкој авантури.

Реч је, дакле, о књизи разнородних тематских интересовања, која се крећу од филозофских аспеката песништва, преко имаголошких и родних, па све до идеолошко-политички означитељских дискурзивних пракси прозног стваралаштва. Спајајући једно старо-ново истраживачко подручје, које данас већ носи име јужнословенскa компаратистикa, и афинитет према интертекстуалној и интердисциплинарој визури, Литература и опасност у првом реду нуди конкретне интерпретативне увиде који произлазе из оваквог опредељења, и који је представљају као израз својеврсног генерацијског освежења на домаћој књижевнонаучној сцени. Стога је са задовољством препоручујем за публиковање и стављање на располагање културној јавности.

Проф. др Тихомир Брајовић

ЛИТЕРАТУРА И ОПАСНОСТ
Горан Коруновић
прво издање, 2013, 13,5 х 20 цм, 320 стр., броширан повез, ћирилица
ISBN: 978-86-519-1723-6 864,00 РСД

уторак, 23. јул 2013.

ОТКРОВЕЊА - Елејн Пејгелс

И поста рат на небу. Михаило и анђели његови ударише на змијурину и анђеле њене. [...] И збачена би змијурина, ђаволска, сотонска, и с њом анђели њени (Апокалипса, 12: 7–9).
Захваљујући Елејн Пејгелс и њеном раду, боље смо упознали старохришћанске текстове познате под називом гностичких јеванђеља. Овај пут још један њен бестселер: књига о визији, пророштву и политици у књизи Откровења, последњем спису који је ушао у новозаветни канон. А питање је да ли је тај завршни део Библије, најнеобичнији и најконтроверзнији, само надреална апокалиптичка визија краја света! Шта заправо Откровење скрива, нудећи нам, 
уместо прича и моралних поука, само визије – снове и кошмаре, земљотресе, пошаст и рат? Заправо, шта Откровење истински открива?

ОТКРОВЕЊА
Елејн Пејгелс
превео Зоран Миндеровић, прво издање, 2013, 12 х 20 цм, 232 стр., броширан повез, латиница,
ISBN: 978-86-519-1714-4 756,00 РСД

петак, 19. јул 2013.

ГЕОМЕТРИЈА ПРОШЛОСТИ -Ненад Николић


Књижевна историја Јована Деретића (1934–2002) најпотпуније је обликовање прошлости српске књижевности, али које је временом све снажније иступало са претензијом на објективност и апсолутност у њему представљеног знања. Указивање на неодрживост строге геометрије прошлости упућујући на њене противречности, неосвешћене приповедне основе и скривену интерпретативност, критичко преиспити-вање интерпретација унутар књижевноисторијске приче и проблема њихове узајамности, инсистирање на приповедности као потенцијалу преобликовања Деретићеве књижевне историје у којој је створен предмет јединствене српске књижевности, сачуваће Деретићев књижевноисторијски опус као саговорника будућих тумачења српске књижевности и најзначајнији део традиције која се мора ословити у књижевноисторијском обликовању приче о српској књижевности. Прилазећи тако књижевној историји Јована Деретића, моћи ћемо да од ње добијемо оно најбоље за нас данас.Цена: 1080,00 РСД

четвртак, 18. јул 2013.

ТЕОРИЈА СТВАРАЛАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ - Хосе Антонио Марина

Књига коју читалац држи у рукама, иновативна је теорија интелигенције која обједињује резултате различитих когнитивних наука: неурологије, вештачке интелигенције, психолингвистике, когнитивне психологије, филозофије. Тема је од пресудног значаја за све људе јер, како каже аутор, „наше мишљење о интелигенцији је заправо мишљење о себи самима, а оно што мислимо о себи јесте реални део онога што јесмо“. Хосе Антонио Марина(1939), попут највећих шпанских филозофа, као што су Грасијан, Унамуно или Ортега, нуди виталистички поглед на свет, не западајући притом у порок оптимизма. Његова теорија је позив на излажење из духовне лењости и учмалости, позив на интелигентно коришћење слободе која је и сама продукт интелигенције, позив на одговорност – пре свега према себи, а самим тим према другима, према свету, према планети.цена: 1.620,00 РСД

среда, 17. јул 2013.

ПРИРОК И СУШТАСТВО - Слободан Жуњић

Слaвеносерпскa обновa волфовствa почетком прве половине XIX векa не само да је онемогућилa непосредно оживљaвaње трaдиције Дaмaскинове Дијaлектике, којa је билa осуђенa дa своје животaрење продужи у богословским препaрaндијaмa, чекaјући тешко могућу обнову у широј јaвности, него је превођењем делa кaнтовског рaционaлизмa и просветитељствa овоме, волфовству, продужилa живот зa још неколико деценијa, и то упрaво нaкон његове полувековне влaдaвине нa лaтинском или српскословенском језику.

цена: 1.512,00 РСД

уторак, 16. јул 2013.

ПЕСМА У ПРОЗИ ИЛИ ПРОЗАИДА-Бојана Стојановић Пантовић

Песма у прози или прозаида јесте прва целовита студија у српској науци о књижевности о историјским, теоријским и

компаративним аспектима жанра, који је током последња два века постао знак модернизације бројних светских

литература, укључујући и српску. Иако у себи синтетизује одлике поезије и прозе, од Бодлера до данас, песма у прози

представља посебну дискурзивну праксу засновану на изразито ауторефлексивној свести њених аутора.цена: 594,00 РСД

петак, 12. јул 2013.

ЛОША БЕСКОНАЧНОСТ - Слободан Антонић

„Књигу Лоша бесконачност: прилози социологији чине тематски повезане студије српског друштва које сам објављивао у социолошким публикацијама током последње четири године. Заједничка тема тих студија јесте српско друштво, а писане су тако да се наслањају једна на другу, са идејом да буду заједно и објављене. Студије су биле резултат мог ангажовања на пројектима Друштвени актери и друштвене промене у Србији 1990–2010 и Изазови нове друштвене интеграције у Србији: концепти и актери (бр. 179035), који су извођени на Институту за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду.“

Слободан Антонић

цена: 756,00 РСД

четвртак, 11. јул 2013.

АРХИТЕКТУРА БЕОГРАДА - Михајло Митровић


Монографија Михајла Митровића представља ауторску антологију најзначајнијих београдских здања изграђених током последњих шездесетак година која српској престоници дају данашњи профил и сведоче и сведочиће о времену у коме су настајала. Књига је састављена из два дела. Први део обухвата период од 1950. до 1970. године, и он је као засебна књига објављен у издању “Југославије” 1975, под насловом Новија архитектура Београда,док је други део, који обухвата период од 1971. до 2012, написан за ову прилику.


Хронолошки први објекат представљен у књизи јесте Палата Савезног извршног већа на Новом Београду (1947), дело архитеката Антона Улриха, Владимира Поточњака, Златка Најмана и Драгице Перак, а хронолошки последњи објекти јесу стамбенопословна зграда у Таковској 5 Михајла Митровића и породична кућа у Улици Косте Војиновића, коју је пројектовао Бранислав Митровић, обе реализоване 2012.

За писање ове књиге није коришћена уобичајена литература; она је плод непрестаног, знатижељног и менталног дежурства на градитељској сцени Београда, посматрања одабраних објеката кроз субјективну пројектантску призму и лична пројектантска искуства, у светлу мноштва чињеница на којима настаје архитектонско.

Цена: 1.296,00 РСД

ЕКОЛОГИЈА И РАТ - Приредио Вукашин Павловић

Зборник радова о еколошким последицам НАТО бомбардовања СР Југославије. Библиографија уз већину радова.

Еколошка димензија војних дејстава у модерним ратовима постаје све значајнија, али је и даље ван главног фокуса међународно-правне регулативе. Још теже пада чињеница што ратно разарање природе и живог света у њој још увек не представља озбиљан предмет интересовања политичких наука и друштвене критике.
(Вукашин Павловић)

цена:648,00 РСД

среда, 3. јул 2013.

ПОРОДИЧНИ РОМАН НЕУРОТИЧАРА - Сигмунд Фројд

О фантазирању и окултном, сневању и уметничком стварању, сећању и сексуалности... Изабрани огледи утемељитеља психоанализе, незаобилазни за разумевање нашег несвесног психичког живота – у језику и комуникацији, творевинама културе и индивидуалним митологијама – чије све енигме још нису одгонетнуте.

У садашњости се, помоћу речи, стичу заборављена прошлост и могућна будућност, и тако, у неку руку, несавладиво бива савладано и немогуће није више немогуће. Такво поверење у речи гаји психоанализа.
И она устоличава ослободилачку улогу језика.

изабрао и превео Јовица Аћин
цена: 864,00 РСД

уторак, 2. јул 2013.

LОCUS SOLUS - Ремон Русел

Русел је целог живота патио због неразумевања публике и критике. Након што се 1933. дефинитивно преселио у Палермо, свом издавачу Алфонсу Лемеру послао је запечаћен рукопис за који је наложио да се објави тек након његове смрти. Тај рукопис биће назван по тексту Comment j’ai écrit certains de mes livres (Како сам написао неке своје књиге), у којем је Русел изложио своје технике писања, али у којем се налазе једини релевантни подаци о његовом животу.
Четрнаестог јула, након једног неуспешног покушаја самоубиства, Русел је у педесет шестој години умро у својој хотелској соби у Палерму од превелике дозе барбитурата.

превео Бојан Савић Остојић
цена: 756,00 РСД

понедељак, 1. јул 2013.

КРАГУЈЕВАЧКИ ЛЕКСИКОН - Група аутора

Лексикон Града Крагујевца на једном месту, на довољно прегледан и економичан начин, презентује целовиту слику града у његовом вишевековном постојању и савременом животу. Гласник и Град Крагујевац приступили су реализацији овог пројекта, свесни његовог великог значаја, како за град Крагујевац, тако и за читаву Србију, јер је историја Крагујевца, нарочито у првој половини XIX века и времену обнове српске државности, увелико била и срж историје Србије, а и данас је Крагујевац један од најзначајнијих српских градова. Пошло се, дакле, од концепта да би на једном месту требало обрадити све важно што се у прошлости града дешавало, с једне стране, као и да се, с друге стране, прикажу савремени живот и развој града. Опредељење да се то реализује кроз форму лексикона, свакако је најефикаснији и најприкладнији начин да се један тако обиман материјал – обрађен у форми кратких и сажетих лексиконских одредница, сложених азбучним редом својих назива – учини доступан читаоцу.

Овај замашан посао окупио је више од 70 сарадника различитих струка и занимања: историчара, археолога, етнолога, историчара уметности, социолога, архитеката, урбаниста, књижевника, сликара, правника, економиста, инжењера, новинара, публициста. Рад се одвијао у оквиру девет тематских области, са тимовима на чијем челу су били уредници: Наташа Николић (прошлост, становништво), Предраг Илић (градска управа и политички живот), Верољуб Трифуновић (топографија), Зоран Петровић (култура), Мирјана Андрић (уметност), Нина Милановић (институције), Слободан Лазић (привреда), Казимир Петровић (спорт) и Лела Вујошевић (живот, навике, обичаји). Рад уредника области координирао је уредник Крагујевачког лексикона, Боривоје Радић, а на челу читавог тима био је главни уредник Лексикона градова Србије, Миливоје Стефановић.

После трогодишњег рада на изради азбучника, писању одредница – њиховој уредничкој, редакторској и лекторској обради – коначно смо уобличили Крагујевачки лексикон, тако да садржи 1.882 одреднице, на 1.000 ауторских страна текста и више од 800 фотографија, мапа, планова и других ликовних прилога.

цена: 6.480,00 РСД

Зоран Богнар добитник „Кочићевог пера“ за лето 2013.

Добитник књижевне награде „Кочићево перо“ за лето 2013. је Зоран Богнар, којем је та награда додељена за дело Ејдетске слике у издању Гласника, саопштено је у петак, 28. јуна из задужбине „Петар Кочић“ Београд–Бањалука која додељује то угледно признање.

У жирију за књижевну награду „Кочићево перо“ били су Никола Вуколић, Миљенко Јерговић и Младен Весковић, а жири је једногласно одлучио да награда припадне Богнару „за висока достигнућа у савременој књижевности и оданост љепоти Кочићеве мисли и ријечи“.

Награда ће Богнару бити свечано уручена у петак, 12. јула, на манифестацији „Петру за Петровдан“ која се традиционално одржава у част Петра Кочића у Бачком Јарку, код Темерина.