Претражи овај блог

понедељак, 1. јул 2013.

КРАГУЈЕВАЧКИ ЛЕКСИКОН - Група аутора

Лексикон Града Крагујевца на једном месту, на довољно прегледан и економичан начин, презентује целовиту слику града у његовом вишевековном постојању и савременом животу. Гласник и Град Крагујевац приступили су реализацији овог пројекта, свесни његовог великог значаја, како за град Крагујевац, тако и за читаву Србију, јер је историја Крагујевца, нарочито у првој половини XIX века и времену обнове српске државности, увелико била и срж историје Србије, а и данас је Крагујевац један од најзначајнијих српских градова. Пошло се, дакле, од концепта да би на једном месту требало обрадити све важно што се у прошлости града дешавало, с једне стране, као и да се, с друге стране, прикажу савремени живот и развој града. Опредељење да се то реализује кроз форму лексикона, свакако је најефикаснији и најприкладнији начин да се један тако обиман материјал – обрађен у форми кратких и сажетих лексиконских одредница, сложених азбучним редом својих назива – учини доступан читаоцу.

Овај замашан посао окупио је више од 70 сарадника различитих струка и занимања: историчара, археолога, етнолога, историчара уметности, социолога, архитеката, урбаниста, књижевника, сликара, правника, економиста, инжењера, новинара, публициста. Рад се одвијао у оквиру девет тематских области, са тимовима на чијем челу су били уредници: Наташа Николић (прошлост, становништво), Предраг Илић (градска управа и политички живот), Верољуб Трифуновић (топографија), Зоран Петровић (култура), Мирјана Андрић (уметност), Нина Милановић (институције), Слободан Лазић (привреда), Казимир Петровић (спорт) и Лела Вујошевић (живот, навике, обичаји). Рад уредника области координирао је уредник Крагујевачког лексикона, Боривоје Радић, а на челу читавог тима био је главни уредник Лексикона градова Србије, Миливоје Стефановић.

После трогодишњег рада на изради азбучника, писању одредница – њиховој уредничкој, редакторској и лекторској обради – коначно смо уобличили Крагујевачки лексикон, тако да садржи 1.882 одреднице, на 1.000 ауторских страна текста и више од 800 фотографија, мапа, планова и других ликовних прилога.

цена: 6.480,00 РСД

Нема коментара:

Постави коментар