Претражи овај блог

петак, 30. мај 2014.

ФРАНЦУСКО-СРПСКИ РЕЧНИК-Слободан А. Јовановић

При припреми новог издања Јовановићевог Речника, редактори Саша Марјановић и Јелена Мијатовић осмислили су и разрадили лингвистичку подлогу и ускладили целокупан текст претходне верзије Речника са принципима савремене лексикографске науке и праксе, доследно спроводећи унапред утврђену концепцију на обимној речничкој грађи. Из новог издања, обогаћеног са више од 4.000 одредница, чиме је обим речника повећан на преко 30.000 чланака, искључена је Граматика која представља засебну целину, преопширну за приручни речник овог формата. У односу на првобитно издање (Просвета, 1991), у овом одреднице нису груписане у породице речи већ је свака дата у посебном речничком чланку, свака је праћена подацима о изговору датом стандардизованим знацима међународне фонетске азбуке, информацијом о граматичкој категорији (са знатно другачијим системом ознака и прегледнијом сегментацијом категорија) и одговарајућим квалификаторима. Значења речи, низана по историјско-логичком принципу, разграничена су и раздвојена бројкама, а еквиваленти потписани под значења на која се односе. Нови прелом, у којем је коришћено више типова слова разних величина и стилова, олакшава коришћење Речника и чини га прегледнијим и читљивијим. Верујем да ће ново издање Француско-српског речника Слободана А. Јовановића представљати значајан допринос домаћој романистици и напредак у оскудној француско-српској лексикографији на нашим просторима.


Проф. др Веран Станојевић

редактори Саша Марјановић и Јелена Мијатовић
 прво издање, 2014.
  15 х 24 цм, 592 стр.,
 тврд повез, латиница
ISBN 978-86-519-1785-4
Цена: 1.100,00 РСД

Нема коментара:

Постави коментар