Пречишћен текст Закона о јавном бележништву и пречишћени текстови пратећих закона, бесплатно су доступни у Правно-информационом систему РС и можете их пронаћи у оквиру базе „Регистар и текстови важећих прописа и других аката“.

У бази „Регистар и текстови важећих прописа и других аката“ која је без накнаде доступна свим корисницима интернета, доступни су незванично пречишћени текстови Закона о јавном бележништву, Закона о промету непокретности, Закона о ванпарничном поступку, Породичног закона, Закона о наслеђивању и Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине. 

Наведени пречишћени текстови обухватају и одредбе Закона о изменама и допунама Закона о јавном бележништву, Закона о изменама и допунама Закона о промету непокретности, Закона о измени и допуни Закона о ванпарничном поступку, Закона о изменама и допунама Породичног закона, Закона о изменама и допунама Закона о наслеђивању и Закона о допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, које је Народна скупштина усвојила на Другом ванредном заседању у 2015. години, 21. јануара 2015. године, а који су објављени у „Службеном гласнику РС”, број 6 од 22. јануара 2015. године.

Правно-информациони систем РС успостављен је 1. јануара 2014. на веб адреси http://www.pravno-informacioni-sistem.rs, а његово вођење поверено је ЈП Службени гласник.