Претражи овај блог

понедељак, 23. јануар 2012.

ЗИП 144

18. Јануар 2012.

Правно-економски магазин „ЗИП – Закони и пракса“ у броју 144, за јануар 2012, објављује:

ТЕМА БРОЈА

Предлог закона о медијацији

Још бољи услови за споразумно достизање правде

Војкан Симић: Медијатор нема моћ доношења одлуке о начину решења спора, већ су стране у сукобу креатори сопствених решења, што чини извесним да ће споразум који постигну бити поштован, чиме се умањује и могућност да се конфликтна ситуација у будућности понови

ЗА ЗИП ГОВОРЕ:

мр Зоран Костић, помоћник министра просвете и науке о Нацрту закона о образовању одраслих

Побољшавање образовне структуре становништва

Драгица Ивановић, начелник Одељења за активну политику запошљавања у Сектору за запошљавање Министарства економије и регионалног развоја о Националном акционом плану запошљавања за 2012. гoдину

Субвенције главни ослонац

 
Дијана Монтиљо Михајловић, руководилац Групе за хартије од вредности и тржиште капитала Сектора за финансијски систем у Министарству финансија о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава

 
Већа заштита мањинских акционара

У РЕДОВНИМ РУБРИКАМА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ:

● мр Наташа Ковачевић: Новине у пореским законима;
● Миланка Марковић: Порез на на употребу, држање и ношење добара са применом од 1. јануара 2012;
● Надица Пантовић: Царинске стопе у 2012;
● Јелица Трнинић Шишовић: Шта доноси Уредба о условима и начину примене мера за заштиту права интелектуалне својине на граници;
● Лана Јанковић: Податке у проспекту гарантује ревизорски потпис;
● Душан Лалић: Нормативне промене у банкарском сектору;
● Бранислав Јоргић: Брокерска очекивања;
● Милија М. Ђаловић: Новине у Закону о комуналним делатностима;
● Данијела Рајковић: Шта је показало истраживање „Ефекти приватизације у Републици Србији“

Нема коментара:

Постави коментар