Претражи овај блог

понедељак, 24. јун 2013.

ОСИГУРАЊЕ, ЕКОНОМСКИ ПРИНЦИПИ - Борис Маровић, Рајко Тепавац и Владимир Његомир

Књига Осигурање: економски принципи обрађује економско-правно-техничка питања делатности осигурања. Међутим, кроз презентацију релевантне садржине и форме делатности осигурања, у књизи се првенствено обрађују економски аспекти осигурања. Овакво опредељење аутора одређено је чињеницом да је осигурање и настало као резултат економске потребе, а економски значај наглашен је у XX веку, када осигуравајућа друштва постају комплексне финансијске институције које поред делатности осигурања обављају и веома значајну функцију финансијске интермедијације. Ова функција омогућава акумулацију капитала, која је предуслов ефикасне алокације капитала, коју менаџмент осигуравајућих друштава остварује усмеравајући акумулирана средства у најпрофитабилније пројекте, најуспешнија предузећа и менаџере, чиме се остварује подршка економском расту. С економског аспекта обрађена су следећа питања: управљање ризицима, економски аспекти односа између различитих субјеката осигурања, економски значај појединих врста осигурања, економски проблеми управљања осигуравајућим друштвима, финансијски извештаји и квантитативно одређивање основних економских начела.

Књига је намењена пре свега студентима економске струке и студија менаџмента, односно свима онима који су заинтересовани за ову веома важну привредну делатност.

цена: 1.080,00 РСД

Нема коментара:

Постави коментар