Претражи овај блог

среда, 19. јун 2013.

СОЦИЈАЛНА ИСТРАЖИВАЊА - Милосав Милосављевић

„Ова књига настала је из потребе да се студентима социјалног рада и социјалне политике, као и студентима других сродних усмерења, приближе савремена схватања и искуства методологије истраживања примерена овим областима науке и праксе. Наиме, пракса образовања за социјалну политику и социјални рад показује да се методологија најчешће садржински односи на опште методе друштвених наука, социологије или политикологије. Као што ће у уводу књиге бити објашњено, главни узрок овакве ситуације јесте општа теоријска и методолошка неразвијеност социјалног рада и социјалне политике као научних дисциплина, а тиме, непосредна зависност и везаност за развијеније опште или сродне науке. Међутим, некада су по среди и институционални разлози, односно битно је у којој високошколској институцији се реализује образовање за социјалну политику и социјални рад (филозофски, правни, факултети политичких наука и слично). Избор приступа зависи директно и од онога ко непосредно изводи наставу из методологије и са којих фи лозофских и теоријских полазишта.“

Милосав Милосављевић

Саиздаваштво са Фондацијом „Солидарност Србије“
цена: 972,00 РСД

Нема коментара:

Постави коментар