Претражи овај блог

среда, 17. септембар 2014.

Представљена монографија СОЦИЈАЛНИ ДИЈАЛОГ И КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ

У Клубу – књижари – галерији Гласник, у уторак 16. септембра, представљена је монографија Социјални дијалог и колективно преговарање доц. др Снежане Лакићевић, објављена у сарадњи Правног факултета Универзитета Унион у Београду и Гласника.
О монографији су, осим ауторке, говорили: проф. др Златко Стефановић, декан Правног факултета Универзитета Унион, мр Миодраг Радојевић, уредник Гласникове Правне библиотеке, проф. др Зоран Ивошевић, редовни професор радног права у пензији, и проф. др Александар Петровић, редовни професор Универзитета у Нишу.
Стефановић је истакао да ауторка тему не посматра само из угла права већ и са аспекта филозофије, социологије и психологије. 
„Када говори о правним институтима, она их врло јасно дефинише, након чега их врло прецизно класификује“, констатовао је он.
Ивошевић је открио да је ова монографија заправо први, целовити рад о социјалном дијалогу и колективном преговарању у нашој научној литератури који обрађује ова два блиска и симбиозна института.
Петровић је пак нагласио да социјални дијалог и колективно преговарање јесу гравитациони центри колективног радног права:
„Претпоставке на којима се темеље јесу питања: да ли имамо раднике и послодавце као социјалне партнере, да ли постоји поштовање социјалних и радних права, и да ли социјални партнери испуњавају квалитете који воде хармонији радних односа, и колике су њихова спремност и снага да се та права и остваре.“

Радојевић је подсетио да сарадња Гласника и Правног факултета Универзитета Унион датира од 2006, а да је до сада заједнички објављено више од 100 књига.
„Ова монографија олакшаће разумевање појмова социјалног дијалога и колективног преговарања у ширем контексту, као дела политичке стратегије једне земље, а кроз њих се може мерити и степен развоја демократије“, оценио је он.
Ауторка се детаљније осврнула на процес настанка ове књиге и изразила наду да ће она помоћи држави и социјалним партнерима у решавању нагомиланих социјалних проблема.
Ова монографија је oд значаја свима који се баве обликовањем и успостављањем преговарачког процеса запослених и послодаваца код нас; затим припремом, предлагањем, усвајањем и применом радноправних прописа, будући да обухвата кључна питања из области радноправних односа заснованих на тржишним условима привређивања.
Монографија је систематизована у више делова: уводни део, у ком се ауторка бави теоријском елаборацијом оправданости социјалног дијалога и колективног преговарања, посебно у условима транзиције; део о цивилизацијским принципима, у ком се указује на слободу удруживања, забрану принудног рада, забрану дискриминације и мешовит карактер рада; затим део о правном уређењу социјалног дијалога; део о правном уређењу колективног преговарања; део о учешћу запослених у одлучивању и део о резултатима истраживања.

Књигу Социјални дијалог и колективно преговарање можете купити у скриптарници Правног факултета Универзитета Унион у Београду.

Нема коментара:

Постави коментар