У Свечаној сали Градскe кући у Ужицу у среду, 10. децембра, представљен је Ужички лексикон, заједничко издање Гласника и града Ужица.
Наиме, након Ниша, Пирота и Крагујевца, Ужице је ове године постало четврти град који је добио свој Лексикон – књигу из Гласникове едиције Лексикони градова Србије, која је покренута с намером да представи градове Србије.
О овом капиталном делу, том приликом, говорили су Гласникови уредници – Борисав Челиковић и Милојко Кнежевић, Драгица Матић, један од уредника Лексикона  и Слободан Радовић, један од 62 аутора Лексикона.
Уредник Лексикографске редакције Службеног гласника, Борисав Челиковић, нагласио је да Ужице треба да буде поносно на Лексикон који је добило.
„За разлику од неких средина које су самостално радиле своје лексиконе, показало се да они нису довољно одговорили потребама, а Ужице је добило нешто што је у пуном лексикографском смислу, али и енциклопедијски релевантно за овај крај“, истакао је он.
Слободан Радовић је напоменуо да је реч о својеврсној личној карти града, која обухвата успон града у прошлости и садашњости.
„Уз двотомну Историју Ужица, Биографски лексикон Златиборског округа, сад је са Лексиконом употпуњена слика о овом граду“, констатовао је он.
Драгица Матић је напоменула да су приређивачи настојали да Ужице какво је данас, какво познајемо и какво се развија у времену технолошких револуција, представе кроз његову историју и кроз оно што је сачувано у особеностима града.
Ужички лексикон потписује девет уредника, а главни је Драгица Матић. Лексикон представља својеврсно сећање, прошлост и садашњост града, али и његову визију за будућност. Обрађује феномене, појаве, топониме, који су у вези са градом и околином од средњег века до данашњице.
У књизи се, директно или индиректно спомињу најпознатији Ужичани и најважнија дешавања и одреднице, а илустрована је бројним фотографијама Ужица и знаменитих Ужичана.