У Правно-информационом систему РС бесплатно је доступан пречишћен текст Закона о планирању и изградњи, ажуриран последњим изменама и допунама прописаним Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 132/14). 
Пречишћен текст Закона о планирању и изградњи, као и друге пречишћене текстове прописа можете погледати у оквиру базе „Регистар и текстови важећих прописа и других аката“.
Правно-информациони систем РС успостављен је 1. јануара 2014. на веб адреси http://www.pravno-informacioni-sistem.rs, а његово вођење поверено је ЈП Службени гласник.
ЈП Службени гласник у оквиру своје Правне библиотеке припрема и штампано издање пречишћеног текста Закона о планирању и изградњи, које ће ускоро бити објављено.