У Функционалној анализи правосуђа у Србији, коју је припремио тим Светске банке, посебно је похваљено и подвучено отварање бесплатне онлајн базе података са законским прописима од стране Службеног гласника, чиме се унапређује приступ грађана и стручне јавности законској регулативи.
Стручњаци Светске банке оцењују да се Србија суочава са проблемима ограничене свести о законима и пракси, чак и међу професионалцима правне струке, па је отварање онлајн базе Службеног гласника значајно за постизање бољих резултата и у судској пракси.
У бесплатној бази података Службеног гласника налазе се закони, укључујући и прописе усвојене од стране других тела сем Скупштине, влада, министарстава и судова. Доступност законске регулативе, омогућена од стране Службеног гласника, биће од великог значаја и за отпочињање и вођење преговора са ЕУ.
Они су доступни у оквиру базе „Регистар и текстови важећих прописа и других аката“, која се налази у оквиру Правно-информационог система РС, чије вођење је поверено Службеном гласнику, док је база „Судска пракса“ бесплатно доступна оним институцијама којима је то право омогућено Законом о објављивању закона и других прописа и аката. Доступност осталим базама и садржајима у оквиру Правно-информационог система РС, такође је регулисано наведеним Законом.