У среду, 4. марта, потписан је Споразум о пословној сарадњи између Правног факултета Универзитета у Београду и Службеног гласника.
Споразум, који су потписали декан Правног факултета Универзитета у Београду, проф. др Сима Аврамовић и в. д. директора ЈП Службени гласник, Јелена Триван, као новину доноси то што ће доказани научни радници са Правног факултета убудуће бити аутори стручних коментара, анализа и мишљења закона и других правних аката, који ће бити објављивани у оквиру Правно-информационог система РС, који води ЈП Службени гласник. У тим текстовима ће се објашњавати новине садржане у законима и другим прописима, давати коментари законских одредаба, анализирати важни правни институти и разматрати проблеми и спорна питања која настају у примени закона и других прописа.
На тај начин ће се захваљујући Правно-информационом систему РС, као једној од највећих збирки правних података у Србији, створити могућност унапређења рада правосудних органа, државне управе, предузећа и адвоката, који користе базе и садржаје у оквиру Правно-информационог система РС.
Сарадња Правног факултета Универзитета у Београду и Службеног гласника огледа се и у дугогодишњем заједничком раду у издавачкој делатности, која је резултирала бројним вредним издањима објављеним у Правној библиотеци Службеног гласника, која има просветитељску мисију очувања правне традиције и уздизања правне културе и која ће бити настављена у 2015. години.