Правно-економски магазин „ЗИП – Закони и пракса“ у двоброју 139–140 за август–септембар 2011. објављује:

СПЕЦИЈАЛНИ ДОДАТАК

У сарадњи са Управом за јавне набавке, ЗИП доноси:

Водич за понуђаче у поступцима јавних набавки

У овом водичу на 20 страна можете пронаћи одговоре на многа питања,
међу којима су:
– Где пронаћи тендере?
– Који рокови важе за поступке јавних набавки?
– Како се припрема понуда?
– Како се бира победник?
– Када понуђач може да поднесе захтев за заштиту права пред наручиоцем?
– Чиме подносилац захтева може да иницира наставак поступка заштите права пред Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки?

ТЕМА БРОЈА

Распакујемо Нацрт закона о враћању одузете имовине и обештећењу

Дошло време за исправљање неправди

Горан Радосављевић, државни секретар Министарства финансија: Грађани ће имати две године рок да поднесу захтев за повраћај имовине, уз доказ да на ту имовину имају право

ЗА ЗИП ГОВОРЕ:

Милица Делевић, директор Канцеларије за европске интеграције о томе шта показује истраживање јавног мњења „Европска оријентација грађана Србије – трендови“

Слаби евроентузијазам
Верица Калановић, потпредседница Владе о мерама за привредни опоравак

На реду пресецање ланца дуговања
„У борби против кашњења у плаћању одлучили смо да кренемо, управо, од државе која ће приликом наручивања робе или услуга своје финансијске обавезе морати да измири најдуже за 60 дана“
Професор др Богољуб Милосављевић о томе шта доноси Нацрт закона о референдуму и народној иницијативи

Инструмент власти у рукама грађана
Главни циљ доношења овог закона јесте омогућавање потпуније реализације уставних принципа о непосредном учешћу грађана у вршењу власти на свим нивоима

У РЕДОВНИМ РУБРИКАМА, ПОРЕД ОСТАЛОГ, МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ:
● Који су услови за упућивања запослених на плаћено одсуство дуже од 45 радних дана;
● Како се утврђује порез на добит обвезника у ликвидацији или стечају;
● Зашто је надзиђивање стамбених зграда на неуставним темељима;
● Која је то нова могућност за утврђивање основице за царинску вредност увезене робе;
● Како ће утицати нови Закон о привредним друштвима на банке.

Извор:   http://www.slglasnik.com/aktuelno/vesti/zip-139%E2%80%93140