Претражи овај блог

понедељак, 4. април 2011.

МОДА И ОДЕВАЊЕ

МОДА И ОДЕВАЊЕ
Марина Коцарева Ранисављев
прво издање, 2010, 21 х 26 цм, 338 стр., броширан повез, латиница
ISBN: 978-86-519-0667-4
 
Озбиљна теоријска литература о одевању, а нарочито о моди, на нашем тржишту и у срединама које су некада чиниле јединствену језичку зону није велика. Ауторка књиге Мода и одевање Марина Коцарева Ранисављев склопила је целину која почиње уводним разјашњењем појмова и постављањем психолошког оквира одевања. Друга целина уводи и елаборира дистинкцију која многима није довољно јасна, ону између одевања и моде. Кратки историјски преглед еволуције одевања ненаметљиво је уткан у овај одељак, да би се у наредном у фокусу појавио сам феномен моде, њен настанак, ране фазе њене еволуције, однос обичајности и стила у одевању. Трећи одељак се фокусира на личност ствараоца, разјашњава постанак професије дизајнера – од великих кројача давних времена, до места дизајнера у различитим супкултурним појавама прошлог века. Четврта целина враћа се психолошком пољу: ауторка анализира комуникацију путем моде, симболику боје и облика. Пето и шесто поглавље посвећени су нашем времену и фено­мену високе моде: тржишту, пропаганди, циљним групама, порукама које носи таква одећа, раздвајању масовног од елитног одевања… И, коначно, у завршном поглављу, ауторка зао­кружује овај преглед психолошким и социолошким аспектима културе одевања и категоријом идентитета која је у суштини централна за цео феномен одевања и моде.
Књига Мода и одевање Марине Коцареве Ранисављев попуњава велику празнину и омогућава будућем читаоцу да највећи део информација и теорија о одевању и моди нађе на једном месту. То није тек једноставан приказ историјата одевања у сукцесивним епохама, излагање ауторке није линеарно, већ је то згодно уклопљен преглед теорија и схватања, поткрепљен великим бројем чињеница неопходних да би се створио утисак о овом важном делу људске егзистенције, о овом физичком али и психичком „омотачу“ нашег тела.
(проф. Милета Продановић)

http://www.slglasnik.com/glasnik-preporucuje/moda-i-odevanje

Нема коментара:

Постави коментар