У Клубу – књижари – галерији Гласник у четвртак 31. марта представљена је књига Песници и поклоници Тање Поповић. Дело професорке на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета у Београду објављено је у Гласниковој колекцији Нова & модерна традиција.

На представљању књиге, врло значајне за будућа упоредна изучавања српске и европске, односно светске поезије, поред ауторке, говорили су Гласникови уредници Гојко Тешић и Наташа Марковић.

У књизи се налази поглављa са есејима о Лази Косићу, Милану Ракићу, Јовану Дучићу, Сими Пандуровићу, Момчилу Настасијевићу и Васку Попи, док jе у последњем поглављу ауторка пажњу посветила одређеним песмама, као што су: „Santa Maria della Salute“ Лазе Костића, „Тамницa“ Владислава Петковића Диса и „Госпa“ Момчила Настасијевића.

Према речима уредника, Песници и поклоници се баве „испитивањем песничког језика и поетских слика, традиције и начина на који су они усвајани из светске и преобликовани у нашој поезији“.

Тешић је истакао да Тања Поповић „спада у оне малобројне, изузетне тумаче песничког текста, пошто је сусрет са песничким делом сложен па се ретко ко упушта у те лавиринте књижевне интерпретације поезије“.

„Књига има компаративну свест о томе где се налази српско песништво у европском и у светском контексту“, казао је Тешић, подвлачећи изузетно истанчан интерпретативни дух ауторке која преиспитује и традицију и канон који нам је у досадашњим књижевним тумачењима српске поезије наметнут као коначна истина.