У Клубу – књижари – галерији Гласник у четвртак, 26. априла представљенa су два дела из колекције Нова & модерна традицијаСтилска преплитања Марка Недића и Песничке загонетке Милете Аћимовића Ивкова.

На представљању су говорили уредник Гојко Тешић, књижевни критичар Радивоје Микић и аутори.

У књизи Марка Недића српска проза друге половине XIX и прве половине XX века, у развојном луку од фолклорне фантастике до надреализма, највећим делом је представљена преко једне од својих карактеристичних поетичких одлика. Преплитања, прожимања и укрштаји наративних стилова у том раздобљу умногоме су били условљени истовременим деловањем различитих књижевних праваца на најзначајније писце романтизма и реализма, у првом периоду, затим реализма и модернизма, односно модернизма и авангарде. Појединим одликама својих приповедака и романа писци реализма најављивали су значајна еволутивна померања на размеђу XIX и ХХ века, док су приповедачи и романсијери тог прелазног времена, у коме нема чистих стилских модела, припремили радикалне поетичке промене настале после Првог светског рата.

Милета Аћимовић Ивков настојао је да препозна и опише различите индивидуалне означитељске праксе и реалне књижевно-уметничке вредности, као што је, са свешћу да на пријем и разумевање песничког текста делимице утичу и поједине вантекстовне околности, своје читање и тумачење усмерио и ка широком пољу њиховог међусобног додиривања, прожимања и утицаја. Освајајући нове поетичке хоризонте и обликујући другачије и у основи ново виђење света, модерна српска поезија је до гласа често долазила у околностима које јој нису биле наклоњене. Као што је у гласовима неких њених великих посленика врхунио и стабилизовао се одређени поетички модел и систем вредности, који је касније постајао елиотовска основа на којој су други изграђивали сопствени стваралачки профил, тако се показало и да је, у разнородним сучељавањима и опорочавањима обележеној нашој савременој књижевности, поезија постала њен највиталнији и вредносно најистакнутији део