Претражи овај блог

среда, 20. март 2013.

КОМПАРАТИВНИ ИДЕНТИТЕТИ - Тихомир Брајовић


Четрнаест студија разврстано је у три одељка, од којих је сваки фокусиран на један аспект проучавања српске књижевности „између европског и јужнословенског контекста“. Тако је први део „На(ра)ција и компарација“, посвећен теоријско-методолошкој проблематици упоредног разумевања српске књижевности, с посебним освртом на „вертикалну“ и „хоризонталну“ визуру. Средишњи део сачињавају компаративно интонирана тумачења особених жанровских (маловарошка хроника, есејистика, историјски роман) и ауторских феномена као поетички и културолошки сигнификантних. У одељку под називом „’Јаки’ и ’слаби’ идентитети“ читалац ће пронаћи студије које се баве проблемима књижевног памћења, ратног аутсајдерства, емигрантске слике света, као и родних идентификација у савременом српском и јужнословенском роману, по правилу компарираном с европским културним и литерарним реперима.

цена: 1.296,00 РСД

Нема коментара:

Постави коментар