У Гласниковој пословној згради у Јована Ристића, у четвртак 23. априла, организован је семинар на тему Закона о раду.
Гласник је недавно објавио и Коментар закона о раду, аутора Зорана М. Ивошевића, редовног професора на Правном факултету Универзитета Унион, и Милана З. Ивошевића, адвоката, који су били и предавачи на семинару. Осим њих, предавачи су били и Вида Петровић Шкеро, аутор предговора у Коментару и бивши председник Врховног касационог суда Републике Србије, и Снежана Андрејевић, судија Врховног Касационог суда Републике Србије.
Међу темама с којима су учесници том приликом могли боље да се упознају били су: најзначајније новеле, врлине и мане Закона о раду, пратећи прописи, обрасци и судска пракса у примени прописа о раду, као и значај Коментара закона о раду у креирању праксе највишег суда у земљи.