Претражи овај блог

среда, 9. новембар 2011.

Конференција ДО ТРАНСПАРЕНТНОГ И МОДЕРНОГ ЗАКОНОДАВНОГ СИСТЕМА

Конференција

ДО ТРАНСПАРЕНТНОГ И МОДЕРНОГ ЗАКОНОДАВНОГ СИСТЕМА

Образложење: Стратегија регулаторне реформе у Републици Србији за период од 2008. до 2011, Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. и eSSE Агенда + за развој информационог друштва у Југоисточној Европи за период 2007–2012. створили су правни основ, али и обавезу, како према грађанима тако и у процесу придруживања Европској унији, за успостављање стабилног, транспарентног, модерног и ефикасног правног система и скупа сервиса, ради приближавања законодавства правним лицима и грађанима Србије (пореским обвезницима) и успостављања двосмерне комуникације са њима.

Теме: 1. Стратешки оквир: реформа прописа и развој информационог друштва у процесу приближавања ЕУ;
2. Процес израде, усвајања, објављивања и дистрибуције/десеминације прописа у Србији;
3. Приступ законодавству Европске уније

Организатори: Народна скупштина Републике Србије, Влада РС, Министарство правде, Министарство културе, информисања и информационог друштва и ЈП „Службени гласник“

Место: Народна скупштина Републике Србије

Време: 29. новембар 2011.
9.30–10.00 Регистрација учесника конференције
10.00–10.15 Поздравна реч – председница Народне скупштине, министарка правде (у име Владе и Министарства правде), министар културе, информисања и информационoг друштва и директор ЈП „Службеног гласника“

Први блок: СТРАТЕШКИ ОКВИР
10.15–10.30 Хармонизација националног законодавства са законодавством Европске уније – Милица Делевић, директорка Канцеларије за придруживање ЕУ
10.30–10.45 Србија на путу ка ЕУ с аспекта регулаторне реформе и увођења информационог друштва – Vincent Degert, шеф делегације Европске уније у Србији
10.45–11.00 Симплификација прописа у Србији – Мира Прокопијевић, директорка Канцеларије за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа
11.00–11.15 Утицај одлука Уставног суда на законодавни процес у Републици Србији – др Драгиша Б. Слијепчевић, председник Уставног суда Србије
11.15–11.30 Стратегија развоја информационог друштва с аспекта законодавства – Јасна Матић, државни секретар
11.30–11.45 Дискусија
Пауза
Други блок: ЗАКОНОДАВНИ ПРОЦЕС
12.00–12.15 Израда прописа у Србији (израда нацрта, усаглашавање, јавна расправа...) – Градимир Ненадовић, директор Републичког секретаријата за законодавство и Тамара Стојчевић, генерални секретар Владе
12.15–12.30 Усвајања прописа у скупштинској процедури – Вељко Одаловић, генерални секретар Народне скупштине РС
12.30–12.45 Објављивање и дистрибуција/десеминација прописа – Слободан Гавриловић, директор ЈП „Службеног гласника РС“
12.45–13.00 Дискусија
Пауза
Трећи блок: ДОБРА ПРАКСА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
13.30–13.45 Приступ законодавству Европске уније (Извори правних информација у Европи) – Mr Andrea Bartolini, помоћник генералног директора Издавачке канцеларије Европске уније
13.45–14.00 Службена гласила – врсте, медији, модел финансирања, издавач, систем консолидације/пречишћавања прописа, онлајн приступ законодавству – Mr Andrea Bartolini, Секретаријат Европског форума службених гласила
14.00–14.15 Пројекат „Normattiva“, ИТ решење за законодавни процес у Италији – Mr Alfonso Andriani, Министарство правде Републике Италије
14.15–14.30 Законодавни процес и дистрибуција прописа у Француској, систем S.O.L.O.N. – Mr Stephane Cottin, Влада Републике Француске, Генерални секретаријат
14.30–14.45 Искуство Словеније у процесу хармонизације националног и ЕУ законодавства – Ксенијa Миховар Глобокар, директорка Службе Владе Републике Словеније за законодавство
14.45–15.00 Урадни лист Републике Словеније – Шпела Муних Станич, директорка Урадног листа
15.00–15.15 Дискусија

Напомене:
1. Коначну формулацију предложених појединачних излагања потребно је да дају сами излагачи.
2. Излагања са конференције биће објављена у посебном броју часописа Изазови европских интеграција.

Нема коментара:

Постави коментар