Претражи овај блог

уторак, 12. фебруар 2013.

ЉУДСКА ПРАВА И УСТАВНА ДЕМОКРАТИЈА - Цирил Рибичич
Уставни судија између негативног и позитивног активизма

Људска права и уставна демократија јесте сложено дело како методолошки, тако и тематски, о мисији уставног судства у заштити људских права. 


Аутор је професор уставног права на Правном факултету Универзитета у Љубљани и некадашњи потпредседник Уставног суда Словеније, те се у овој књизи диференцирају научна студија Цирила Рибичича о одабраним питањима уставног судства, у њеној првој трећини, и збирка издвојених мишљења уставног судије Цирила Рибичича, у друге две трећине дела. 

Ова методолошка подвојеност студије/збирке је, ипак, само привидна, јер баш као што професор Рибичич бира своје теме с обзиром на интересовања једног уставног судије, тако и судија Рибичич своја издвојена мишљења пише са теоријском и компаративном свестраношћу једног професора уставног права. 

Међутим, оно што посебно спаја студију и збирку у јединствену методолошку целину, прожимајући читаво дело, јесте држање интелектуалца Рибичича који сматра својом обавезом да јавно и ауторитативно наступи кад год је потребно да се уставносудска мисија заштите људских права очува и унапреди.


саиздаваштво са Уставним судом Србије
цена: 2.916,00 РСД

Нема коментара:

Постави коментар