У Клубу – књижари – галерији Гласник је у четвртак, 19. маја, представљена књига Причe о Нарцису злостављачу Јасмине Ахметагић.

О књизи су, поред ауторке, говорили Љиљана Шоп, Гордана Милосављевић Стојановић и Петар Арбутина.

За тему ове своје студије, која се састоји од пет целина, Јасмина Ахметагић узела је феномен злостављања у књижевности.

Љиљана Шоп изразила је страх у погледу тога да ће ова „за различите врсте дијалога, бескрајно инспиративна књига, бити намерно прећуткивана, па чак и систематски злостављана, пре него што ће доживети адекватну рецепцију и бити предмет аргументованих оцена њених врлина и евентуалних мана“. „Какве год да су невоље, недоумице и заблуде књижевне критике данас, уверена сам да ће се оне боље решавати захваљујући оваквом делу“, оценила је она.

Петар Арбутина је рекао да ова књига тумачи добро и зло као важан сегмент не само књижевног лика или дела, већ пре свега бића које се у том ауторском концепту неминовно транспонује у књижевно дело и да она сведочи не о некаквим планетарним аспектима добра и зла, већ о индивидуалном односу који се гради унутар специфичности микрокосмоса књижевног дела. „Тај однос неминовно резултира сведочанством нечега што би могло да буде универзална парадигма добра и зла или њиховог вечитог супротстављања“, сматра он.

Ауторка је истакла да је једна од најтрагичнијих ствари то што и сама жртва временом почиње да сумња у оно што се дешава, да ли добро види „јер се процес злостављања одвија софистицирано, док се друштво, па чак и ближњи, који су дужни да подрже психолошку слику жртве, углавном повлаче, под изговором да не желе да се мешају и да желе да остану објективни“. 

„То је неморално, јер је њихова дужност да се умешају у ситуацији у којој препознају злостављање“. „Истина нема два краја, већ два погледа, а човек је дужан да препозна процес злостављања и да се умеша“, закључила је она.


Извор:  http://www.slglasnik.com/aktuelno/vesti/predstavljena-knjiga-prica-o-narcisu-zlostavljacu