Претражи овај блог

понедељак, 3. октобар 2011.

ЗАКОН О ВРАЋАЊУ ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ И ОБЕШТЕЋЕЊУ

ЗАКОН О ВРАЋАЊУ ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ И ОБЕШТЕЋЕЊУ

30. Септембар 2011.

Закон о враћању одузете имовине и обештећењу, који ступа на снагу 6. октобра 2011, уређује права физичких и одређених правних лица којима је, применом прописа о аграрној реформи, национализацији, секвестрацији и других прописа и аката надлежних органа, од 9. марта 1945. до 15. фебруара 1968. на територији Републике Србије одузета имовина и пренесена у општенародну, државну, друштвену или задружну својину.

У архивама објављених службених гласила, ЈП Службени гласник располаже подацима утврђеним одредбама члана 42, став 3, тачкa 4) Закона а који се тичу основа, времена и акта одузимања имовине.

Физичким лицима – бившим власницима, законским наследницима и задужбинама које су, по одредбама члана 5, став 1 Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, стекле право на повраћај имовине и обештећење, нудимо информације о основама, времену и актима одузимања имовине и електронске копије више од 200 бројева службених гласила у којима су објављени текстови преко 50 закона, одлука, указа, уредби, решења, наредби и других прописи на основу којих су од 1945. године спроведени аграрна реформа, национализација, секвестрација, конфискација и други облици одузимања имовине и преноса у општенародну, државну, друштвену или задружну својину приватне имовине.

Гласникове eлектронске базе прописа нуде Вам помоћ при сналажењу у лавиринту прописа и прилику да се куповином бројева који се налазе у нашој архиви у потпуности информишете о наведеним темама и актима. Цена појединачног броја службеног гласила, у електронској форми је 250,00 дин. (са ПДВ-ом).

ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Редакција електронских база прописа
Јована Ристића 1, Београд
Teл.: 011 30 60 300, e-mail: e-redakcija@slglasnik.com, servis@slglasnik.com


Извор: http://www.slglasnik.com/aktuelno/vesti/zakon-o-vracanju-oduzete-imovine-i-obestecenju

Нема коментара:

Постави коментар